Στοιχεία επικοινωνίας

Μοναστηρίου 125, 54627 Θεσσαλονική

Τηλέφωνο:2310590100
Fax:2310518757

www.ots.gr