Στοιχεία επικοινωνίας

Μωραϊτίνη 18, Τ.Θ. 52003, 14452 Μεταμόρφωση

Τηλέφωνο:210 2316153
Fax:210 2316102

www.karcher.gr/