Στοιχεία επικοινωνίας

Σερρών 83, 104 41 Αθήνα Ακαδημία Πλάτωνος

Τηλέφωνο:213 333 5555

www.filisglass.com