Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Μεσογείων 400B, Αγ. Παρασκευή, 153 42

Τηλέφωνο:210 6062100
Fax:210 6396195

www.kpmg.com/gr