Στοιχεία επικοινωνίας

Μ. Χατζηδάκη 4 & Ηνιόχου 1, 15238 Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:2109735035
Fax:2109735005

www.westsa.gr