Στοιχεία επικοινωνίας

Ερχείας 37, 19400 Αθήνα Κορωπί Ελλάδα

Τηλέφωνο:2105701200
Fax:2105770080

www.bosch.gr