Στοιχεία επικοινωνίας

Λ. Κηφισίας 294 & Τζούνα 1, 145 63 Κηφισιά

Τηλέφωνο:210 6085540

www.cityzen.com.gr