Στοιχεία επικοινωνίας

OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2130214020

www.avis.gr