Στοιχεία επικοινωνίας

Διονυσίου Σολωμού 56 Νέα Ιωνία Αττική, 142 34

Τηλέφωνο:(+30) 213 009 5000
Fax:(+30) 213 009 5555

www.cqs.com.gr