Στοιχεία επικοινωνίας

Μοσχοχώρι Λάρισας, 41500

Τηλέφωνο:2410 680300-2
Fax:2410 680304

www.aegeanmotorway.gr