Στοιχεία επικοινωνίας

Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17674 Τηλ.: 210 89 19 010 Fax: 210 89 19 019 https://www.attica-group.com/el/, 17674 Καλλιθέα

Τηλέφωνο:210 89 19 010
Fax:210 89 19 019

https://www.attica-group.com/el/