Στοιχεία επικοινωνίας

Ριζαρείου 2, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 33, 152 33 Χαλάνδρι