Στοιχεία επικοινωνίας

Ερχείας 37, Κορωπί, T.K.: 19400 Τηλ.: 210 5701200 Fax: 210 5770080 Email: contact@gr.bosch.com http://www.bosch.gr, 19400 Αθήνα Κορωπί Ελλάδα

Τηλέφωνο:2105701200
Fax:2105770080

www.bosch.gr