Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικά γραφεία: Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία, T.K.: 142 34 Τηλ.: (+30) 213 009 5000 Fax: (+30) 213 009 5555 Email: info@cqs.com.gr http://www.cqs.com.gr https://www.facebook.com/cqsgreece https://www.linkedin.com/company/cqs-s.a./